De wijk Geleen-Zuid ligt ten zuidzijde van Geleen. Het woongebied grenst aan: spoorlijn Sittard-Geleen / Heerlen, de Jos Klijnenlaan, Frans Erenslaan, De Rijksweg-Zuid en de Snelweg A76. Kaart

De komende jaren vinden een aantal ontwikkelingen plaats in de wijk. Hierbij moet gedacht worden aan het opknappen van het winkelcentrum Zuidhof en het bouwen van de componistenflat ( huur en koopwoningen ) aan de Europalaan. Verder wordt het gebied van het voormalige ziekenhuis en de voormalige St. Jan Geleen in de toekomst ontwikkeld. Ook de Bunderhof wordt vernieuwd door het afbreken van de oude Bunderhof en het realiseren van o.a. zorgwoningen.

strip

Wijkanalyse


Uit de wijkanalyse van de gemeente 2006 blijkt dat de bewoners van Geleen-Zuid de algemene kwaliteit van hun woon en leefomgeving met een rapportcijfer 7.2 waarderen. Ook al vinden 3% van de ondervraagden dat de ontwikkeling van de buurt achteruit gegaan is.

De mensen vinden het prettig wonen in de wijk. De meerderheid is tevreden over de in de buurt aanwezige voorzieningen. Wel worden met name de voorzieningen voor jongeren en ouderen gemist. Het wijkplatform heeft dit knelpunt als speerpunt opgenomen. 

Van de bewoners in Geleen-Zuid woont 66% in een eengezinswoning, 28% woont in een flat of etagewoning. Ten opzichte van het gemiddelde in de gehele gemeente, wijken deze cijfers sterk af: zo woont in de gemeente Sittard-Geleen gemiddeld 77% in een eengezinswoning en 16% woont in een flat of etage woning. Het aandeel senioren is met 1% relatief laag. 

Het verhogen van het aantal goedkope huur/koopwoningen voor jongeren wordt als een kans gezien om jongeren aan te trekken in een relatief vergrijsde wijk. De wijk kent in vergelijking met Sittard-Geleen relatief veel ouderen in de leeftijdscategorie 66 jaar of ouder. In Geleen-Zuid is 27% van de bewoners 66 jaar of ouder, terwijl dit percentage gemeentebreed 17% bedraagt. Deze vergrijzing vertaald zich ook door in de gezinssamenstelling. De woningcorporaties en de gemeente zijn zich hiervan bewust. In 2009 worden aan de Barbarastraat zorgwoningen gebouwd op het voormalige ziekenhuisterrein. Ook op de plaats van het huidige Bunderhof terrein aan de Europalaan/Beneluxlaan worden zorgwoningen gebouwd. In 2006 zijn ook 36 zorgwoningen en een wijksteunpunt van Vivantes gerealiseerd.

strip1
De gemiddelde score voor sociale cohesie is laag, te weten 5.6. 40% van de bewoners is van mening dat de mensen in de buurt elkaar niet kennen. Positief gezegd: 54% van de ondervraagden vindt dat de mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan. Het wijkplatform heeft het verbeteren van de sociale cohesie als speerpunt benoemd. Door het organiseren van tal van activiteiten wordt getracht hier positief een bijdrage aan te leveren.


Het onveiligheidsgevoel in Geleen-Zuid ligt op het gemiddelde van een doorsnee stad (39%). Het onveiligheidsgevoel is het sterkst rondom de flats. Het wijkplatform is dan ook voorstander het groen bij parkeerplaatsen tijdig en laag te snoeien, zodat meer open ruimte wordt gecreëerd. Ook rondhangende jongeren in bijvoorbeeld het winkelcentrum kan bij ouderen onveiligheidsgevoelens oproepen.

Het winkelcentrum Zuidhof is gedateerd en is aan een grondige opknapbeurt toe. Het centrum wordt volgens de bewoners niet goed onderhouden. De leegstand werkt ook verpaupering in de hand. Hierbij moet opgemerkt wordt dat de ondernemers in 2008 hebben aangeven hier iets aan te gaan doen. De gemeente heeft het verzoek van het wijkplatform ingewilligd en een projectleider hiervoor aangesteld.

Het aantal voorzieningen in de wijk is de laatste jaren afgenomen (o.a. ziekenhuis, politiebureau, banken, bibliotheek, sporthal en zwembad) Toch zijn de bewoners nog tevreden over de overgebleven voorzieningen. Het meest tevreden zijn de bewoners over het winkelcentrum en met name het winkelaanbod. Ook al zijn het aantal winkels afgenomen.

strip2
Ook zijn de bewoners tevreden over de drie twee scholen en het Graaf Huyn College. Dagelijks zorgt deze school voor een verkeersstroom van 2500 leerlingen. Door de sterke vergrijzing pleit het wijkplatform voor verbetering van het ouderen voorzieningen.


Voor de allerkleinste van onze wijk wordt het komend jaar enkel speelvoorzieningen gerealiseerd. 

Uiteraard is het wijkplatform trots op hun nieuwe wijkvoorziening ’T Wiekhoes Gelaen Zuid gelegen aan de Bachstraat 4 achter het Plenkhoes naast de parkeerplaatsen Zuidhof. Tal van ouderen en jongerenactiviteiten worden hier gehouden. Deze buurtvoorziening is in 2008 geopend.


Geschiedenis van de wijk “De Kluis” in vogelvlucht.

In 1956-1957 heeft men bij opgravingen in de omgeving van de Seipgensstraat/Frans Erenslaan en de Daalstraat bandkeramisch aardewerk gevonden en paalresten aangetroffen van vijf grote en drie kleinere houten paalwoningen en boerderijen.

Omstreeks 5000 voor Christus woonden deze Bandkeramiekers in onze contreien. Het waren de eerste landbouwers, pottenbakkers en huizenbouwers die onze streek bevolkten.

Bij de aanleg van de Endepolsstraat in de buurt van de spoorweg werd in 1955 een Romeins graf ontdekt. Ook de Romeinen hebben in onze wijk duidelijke sporen achtergelaten. Men beweert dat Geleen haar naam te danken heeft  aan het Romeinse Glana (=heldere beek) of aan het Keltische Glen (=dal) zoals de eerste geloofsverkondigers dit gebied noemden. Bij de aanleg van het Burgemeester Damenpark in 1931-1932 werden enkele Karolingische vondsten gedaan.

De wijk De Kluis wordt doorsneden door eeuwenoude wegen. Dit zijn de Daalstraat die vanaf de Hegstraat in Krawinkel tot aan het Kluisje liep, de oude verbindingsweg van Beek, Hollands Neerbeek, via Spaans Neerbeek, langs de Kluis, Irenelaan, Pieterstraat naar Oud-Geleen en de Kummenaedestraat genoemd naar de in 1790 afgebrande hoeve Kemenade.

In de buurt van het huidige kruispunt Kluis – Irenelaan – Kummenaedestraat en Vondellaan werd in 1900-1901 bij een proefboring op 320 meter diepte een kolenlaag aangeboord Tussen 1920 en 1955 kende Geleen de meest dynamische groei van Zuid-Limburg en de omvangrijke bouwplannen in het zogenoemde Kapellerveld leidden er toe dat in 1948 aan de Kluis de vierde parochie van Geleen werd gesticht. Het was aanvankelijk een parochie die uit ongeveer tachtig gezinnen bestond, verspreid wonend aan de Kluis, de Kummenaedestraat, de Daalstraat en in de omgeving van de Beatrix- en Irenelaan.

 

Bron: Geschiedenis Christus Koningparochie Kluis Geleen 1948-1988 door Aelfers en Segeren

 

boek

Fotodossier

Startpagina

Ga naar boven