Omschrijving activiteit(en): nieuwbouw van 9 zorggebouwen.
Locatie: Lienaertsstraat 171 t/m 205 oneven, 6164 GH te Geleen. 
Datum ter inzage legging: 10 januari 2019
Dossiernummer: Om18.0106
De stukken zijn ook in te zien via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl

Glana