Informatie & advies over uitkering, begeleiding, bezwaar en vragen op gebied van WIA, WAO, Wajong, Ziektewet, Bijstand etc.

Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktenuitkering en andere uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen en problemen kosteloos terecht.

Lees verder