Het Overleg Wijkplatform heeft op 14 maart 2023 het Jaarplan 2023 unaniem vastgesteld. In dat Jaarplan staan de ambities en activiteiten van het wijkplatform voor 2023. Het Jaarplan 2023 ligt ter lezing in De Zuidkamer in Zuidhof. U kunt ook een exemplaar opvragen bij de secretaris op zijn mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om u een beeld te geven van wat we allemaal gaan doen en wat we allemaal van plan zijn dit jaar, volgt hier alvast een opsomming van de activiteiten. 

* 2 maal per jaar wordt het wijkblad uitgebracht met informatie over onze wijk. Het wijkblad wordt door de Scoutinggroep bezorgd bij alle huisadressen in Geleen-Zuid en de Kluis (behalve bij adressen met de “nee/nee-sticker”)

Het Wijkplatform organiseert de Dag van de Wijk op zondag 25 juni. Op de Dag van de Wijk zijn er 4 verschillende markten, namelijk een informatiemarkt, een hobbymarkt, een 2e handsmarkt en een eetmarkt

In het weekend van 21 tot en met 23 juli 2023 de zomer van 2023 wordt weer een buurtcamping georganiseerd

In 2023 wordt er voor de hele wijk een informatieavond georganiseerd, waar partners de gelegenheid krijgen hun projecten nader toe te lichten

Het Wijkplatform organiseert in het najaar een wijkschouw

Het Wijkplatform ondersteunt het BuurtPreventieTeam (B.P.T.), waar dit mogelijk is

Het Wijkplatform ondersteunt de groep vrijwilligers die onze wijk schoonhoudt (Samen voor een schone wijk) 

Het Wijkplatform zal een wandeling organiseren over het Mijnverleden van onze wijk 

Het Wijkplatform zal in samenwerking met de Heemkundevereniging een informatieavond organiseren over de ontstaansgeschiedenis van de wijk Geleen-Zuid en de Kluis 

Het Wijkplatform is partner van De Zuidkamer en is elke week een dagdeel (vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur) aanwezig in De Zuidkamer

Het Wijkplatform heeft het Overleg Wijkplatform; het Overleg Wijkplatform vergadert 5 of 6 keer per jaar

Het Wijkplatform heeft meerdere commissies die thema’s van de wijk bespreken. Het zijn thema’s die te maken hebben met de infrastructuur, de leefbaarheid, het sociaal domein, de jeugd en de communicatie

Het Wijkplatform neemt aan een Stuurgroep die belangrijke beslissingen neemt over de projecten in de wijk. 

Het Wijkplatform neemt deel aan het project “Luuj make Gelaen-Zuid” 

Het Wijkplatform gaat bekijken of er een wijkveiligheidsplan kan worden opgesteld voor de wijk 

Het Wijkplatform participeert in de werkgroep omwonenden Glanerbrook 

Het Wijkplatform is betrokken bij het project omgeving Cityflat 

Het Wijkplatform neemt deel aan de klankbordgroep Chemelot voor omwonenden 

Het Wijkplatform is partner van het Knooppunt Informele zorg 

Het is dus heel wat waar het Wijkplatform mee bezig is of waarbij het WPF actief betrokken is. Als u daar deel van wil uitmaken, dan kan dat. Kom eens naar een vergadering van het Overleg Wijkplatform. Op www.onsgeleenzuid.nl staan de datums en de tijden van die vergaderingen. U bent van harte welkom.