kopnews

Vragenlijst gebruik Burgemeester Damenpark

Sportpark Glanerbrook is meer dan een gebouwencomplex. Samen met het omliggende Burgemeester Damenpark wordt Sportpark Glanerbrook dé plek voor sport en bewegen. Daarom denken we ook na over het toekomstig gebruik en de inrichting van het omliggende park. Samen met verenigingen en omwonenden hebben we een landschapsplan opgesteld. Dat is op 16 december bijna unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Het landschapsplan wordt de komende tijd verder uitgewerkt in een ontwerp. Daarvoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Lees meer


Hallo,

Het dagelijks bestuur van het Wijkplatform Geleen-zuid & de Kluis wil graag meer inwoners betrekken bij projecten in de wijken. Dit met de bedoeling als WPF meer slagkracht te krijgen en daardoor meer voor Geleen Zuid en De Kluis te kunnen betekenen.

Daarom is het dagelijks bestuur op zoek naar vrijwilligers die - samen met de huidige deelnemers - het WPF willen gaan dragen. Het dagelijks bestuur wil dat doen door het vormen van een aantal commissies (4-6 commissies). Die commissies krijgen dan een bepaalde taak binnen de naam van de commissie. Allemaal hebben zij tot doel de leefbaarheid binnen de wijken te vergroten.

De huidige deelnemers van het WPF én inwoners die interesse hebben, krijgen op die manier de mogelijkheid om aan een commissie deel te nemen vanuit zijn/haar interessesfeer. Het WPF kan de expertise van de deelnemers op de juiste plaats inzetten.

In de bijlage kunt u lezen welke commissies worden gevormd en wat de taken van die commissies zijn.

Als u interesse heeft om deel te nemen in een van de commissies, kunt u het antwoordformulier ingevuld terug sturen. De manier waarop u dat kunt doen, staat in de notitie.

Iedereen is vrij te reageren en dus hoopt het dagelijks bestuur veel aanmeldingen tegemoet te kunnen zien.


Zwerfvuil

Hallo buurtgenoten, zoals jullie wel gemerkt hebben, is Samen voor een Schone Wijk de hele coronatijd gewoon doorgegaan met ons maandelijkse prikrondje. En onze groep is flink gegroeid. Wij zijn nu al met 7 vaste prikkers! Wil je ook met zo’n leuke groep meedoen, je bent van harte welkom.

Samen prikken we voor een schone wijk.

Echter, we beginnen vanaf dinsdag 13 juli a.s. om HALF twee. Start bij ’t Wiekhoes. Tot gauw

 

Schoon

2020  was voor velen een verschrikkelijk jaar, maar voor Samen voor een Schone wijk en voor het Wijkplatform Geleen zuid &  de Kluis was het voor het schoner maken van de wijken toch een heel succesvol jaar.

Lees meer:

 

 

boek

Fotodossier

Startpagina

Ga naar boven